+38 (044) 364 35 44 +38 (097) 827 44 54 info@comfortsellers.com.ua

Класифікація систем вентиляції

 

Oснoвне завдання системи вентиляції – створення та підтримання на допустимому рівні параметрів мікроклімату в приміщенні, які реалізується різними способами.

Підбираючи необхідну систему варто звернути увагу на діючі державні будівельні норми, санітарні правила, практичний досвід, а також техніко-економічні показники. Проектуючи систему вентиляції потрібно використовувати найпростіші варіанти та пам’ятати, що система обов’язково має задовольняти поставлені вимоги. При цьому,  необхідно прагнути максимально зменшити продуктивність системи, розробляючи найбільш раціональні конструктивні рішення, використовуючи найновіші досягнення в галузі, модернізуючи складові системи та локалізуючи шкідливості у місцях їх утворення.

Наступний етап – аналіз запропонованих варіантів систем фахівцями різних профілів та вибір найраціональнішого типу для об’єкту.

Вентиляційна система – це сукупність засобів (обладнання та комплектуючих) призначених для обробки, транспортування, подачі свіжого з подальшим видаленням відпрацьованого повітря.

Загальноприйнята класифікація систем вентиляції

1. За способом транспортування повітря:
Природна

Організованою природною вентиляцією називають повітрообмін, що виникає за рахунок різниці тисків внутрішнього та зовнішнього повітря, але контролюється припливними та витяжними решітками, ступінь відкриття яких можна регулювати. Якщо потрібно, тиск у системі можна знизити за допомогою дефлектора.

Штучна

Механічна система повітрообміну працює за принципом різниці тисків, яка створюється механічним пристроєм (вентилятором) або ежектором.  Такий спосіб організації вентиляції ефективніший, оскільки повітря можна попередньо очищати, нагрівати, охолоджувати, осушувати, зволожувати, крім того, системою можна керувати у широкому діапазоні.

Такі системи призначенні для подачі або видалення повітря не тільки у всьому об’ємі приміщення, а й локально, наприклад, із зон утворення шкідливостей , незалежно від кліматичних умов зовнішнього середовища. До недоліків таких систем можна додати більшу капітальну вартість та експлуатаційні витрати.

2. За призначенням:
Витяжна, припливна вентиляція і припливно-витяжна
Витяжна система знайома кожному.  Саме вона відповідає за видалення забрудненого, відпрацьованого повітря. Витяжні вентиляційні системи діють через пониження тиску у вашому домі. Система висмоктує повітря з будинку, тоді як додаткове свіже повітря проникає через щілини та навмисно зроблені пасивні вентиляційні отвори.
Витяжні системи вентиляції відносно недорогі та їх просто встановлювати. Як правило, витяжна система вентиляції приватного будинку складається з єдиного вентилятора, підключеного до єдиного витяжного отвору, розташованого в центрі будинку. Дещо покращена конструкція – це підключення вентилятора до декількох витяжних каналів, що ведуть з різних приміщень, особливо з тих, де виникають забруднення, таких як ванні кімнати та кухні. Для забезпечення притоку свіжого повітря краще облаштувати регульовані пасивні вентиляційні отвори у вікнах та стінах інших приміщень будинку, а не покладатися на просочення повітря через периметр будівлі. Хоча для належної роботи пасивних вентиляційних клапанів може бути потрібна більша різниця тисків і, відповідно, потужніший вентилятор.
Припливна система вентиляції забезпечує подачу чистого обробленого повітря в приміщення, а видалення відпрацьованого відбувається через нещільності в огороджуючих конструкціях, відчинені вікна, двері, кватирки за рахунок надлишкового тиску.

Як і витяжні системи вентиляції, припливні системи вентиляції відносно недорогі і їх просто встановлювати. Типова припливна система вентиляції має один вентилятор та систему повітропроводів, які заводять свіже повітря в одну або в кілька кімнат. Ця система може включати регульовані вентиляційні отвори, облаштовані у стінах та вікнах інших приміщень.

Припливно-витяжна

Окремим видом вентиляції є припливно-витяжна, котра здатна забезпечити як приплив, так і витяжку повітря з приміщення, при цьому, залежно від кількості припливного та витяжного повітря у приміщенні, може виникати як надлишковий тиск, так і розрідження.

Якщо розглянути систему суміжних приміщень, то така система дозволяє запобігти перетіканню повітря через нещільності у небажаних напрямках, наприклад, локалізувати кімнату для куріння. У припливно-витяжній системі вентиляції можна застосувати рекуперацію тепла – процес передачі теплоти відпрацьованого повітря для припливного (зовнішнього).

Такі пристрої дозволяють досягнути до 95% ефективності. Показником інтенсивності повітрообміну в системах вентиляції є кратність повітрообміну: відношення об’єму припливного або витяжного повітря до об’єму приміщення. Нормовані кратності повітрообміну зазначені у державних будівельних нормах (ДБН).

3. За зоною обслуговування:
Місцева

Місцева вентиляція призначена для подачі свіжого повітря локально (повітряне душування), або для видалення відпрацьованого повітря з місць утворення шкідливих виділень (місцева витяжна вентиляція). Місцеву витяжну вентиляцію застосовують у тих випадках, коли місця шкідливих виділень потрібно локалізувати, тобто стоїть завдання не допустити їх розповсюдження по всьому приміщенню. Місцева вентиляція зазавичай використовується на виробництві, в побутових випадках використовується загальнообмінна вентиляція. Прикладом місцевої витяжної вентиляції є кухонні витяжки.

Загальнообмінна

Загальнообмінна вентиляція, на відміну від місцевої, призначена для вентиляції по всьому приміщенні. Така вентиляції також може бути як припливною, так і витяжною. Припливну загальнообмінну вентиляцію, як правило, виконують з підігрівом, очищенням припливного повітря, тому вона повинна бути механічною. Загальнообмінна вентиляція може бути припливною (найпростіший приклад – встановлений у вікні вентилятор). При невеликих об’ємах, використовують механічну припливну і природню витяжну вентиляцію, яка значно дешевша за механічну.

4. За конструкцією:
Набірна

Набірна система вентиляції компонується з окремих компонентів –вентилятора, глушника, фільтрів, калориферів, системи автоматики і т.п. Така система зазвичай розміщується в окремому приміщенні – венткамері, або за підвісною стелею, якщо система невелика за габаритами.

Основною перевагою таких систем є широкий спектр застосування – від невеликих квартир, офісів, до супермаркетів та великих будівель. Недолік – необхідність професійного розрахунку та проектування, а також – значні розміри.

Моноблочна

У мoнoблoчнoй системі вентиляції (вентустанoвці) всі компоненти розміщуються в єдиному шумoізoльованому кoрпусі. Мoнoблoчні системи мoжуть бути припливні, витяжні або припливно-витяжними.

Моноблочні вентустановки мають ряд переваг перед набірними системами:

  • рівень шуму моноблочних систем значно нижчий, у зв’язку з компактним розташуванням всіх компонентів у шумоізольованому корпусі;
  • всі елементи такої установки підбираються, тестуються і налагоджуються для сумісної роботи на етапі виробництва, тому їх ефективність та збалансованість значно вища, ніж у набірних систем;
  • завдяки компактному корпусу моноблочних установок, монтувати їх набагато простіше, швидше та дешевше.